Dealer BMW Premium Arena Kalisz  | telefon 799 600 404 | dojazd

Naprawy powypadkowe

1
Kolizja
4
Oględziny
7
Naprawa
2
Zgłoszenie szkody
5
Zatwierdzenie kosztów
8
Decyzja
3
Kompletowanie dokumentacji
6
Zamówienie części
9
Wypłata odszkodowania

Całodobowa pomoc drogowa Premium Arena 507 012 390

JAK POSTĘPOWAĆ PRZY WYPADKU DROGOWYM

 • Pamiętaj o zapewnieniu bezpieczeństwa, nie możesz stwarzać stanu zagrożenia.
 • Zaparkuj swój pojazd przed miejscem zdarzenia celem zabezpieczenia miejsca, kierując koła w stronę pobocza, włącz światła awaryjne.
 • Nocą załóż na siebie coś jasnego lub przyczep sobie jakiś materiał odblaskowy i używaj latarki. Stosuj ogólne zasady bezpieczeństwa.
 • Wyślij świadków wypadku, aby ostrzegali nadjeżdżających kierowców oraz powiadomili policję, pogotowie ratunkowe oraz straż pożarną.
 • Ustaw trójkąty ostrzegawcze lub światła w odpowiedniej odległości (wg kodeksu ruchu drogowego) od miejsca wypadku z obu stron.
 • Wyłącz zapłon we wszystkich uszkodzonych pojazdach i jeśli potrafisz, odłącz akumulator. Zamknij dopływ paliwa w pojazdach z silnikiem Diesla i w motocyklach.
 • Ustaw pojazdy w stabilnym położeniu. Jeśli samochód stoi normalnie, zaciągnij hamulec ręczny, włącz bieg lub zablokuj koła, spróbuj zabezpieczyć pojazd przed przewróceniem się.

JAK POSTĘPOWAĆ W RAZIE KOLIZJI DROGOWEJ

 • Przy kolizji należy bezwzględnie usunąć uszkodzone pojazdy aby nie stwarzały zagrożenia i nie tamowały ruchu. Jeśli nie jest to możliwe ze względu na powstałe uszkodzenia, należy koniecznie zabezpieczyć to miejsce trójkątem ostrzegawczym, włączeniem świateł awaryjnych itp.
 • Nie ma obowiązku wzywania Policji ale dla zabezpieczenia roszczeń sugerujemy to zrobić. Jeżeli kierowcy dojdą do porozumienia, należy spisać oświadczenie, w którym zawarte będą dane samochodów, kierowców, numery polis ubezpieczeniowych, opis zdarzenia i uszkodzeń.
 • Oświadczenie muszą podpisać kierowcy biorący udział w kolizji. Warto zapisać też dane świadków zdarzenia. Firma ubezpieczeniowa, która ma wypłacić odszkodowanie może kwestionować prawdziwość oświadczenia dlatego notatka Policji może być pomocna, jej protokołu towarzystwo ubezpieczeniowe nie powinno kwestionować.

Realizujemy naprawy przy współpracy z każdym Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Zapraszam do kontaktu:

Tomasz Frąszczak
Doradca ds. Napraw Blacharsko-Lakierniczych
tomasz.fraszczak@premiumarena.pl

Tel.: 512 708 448

Kompletowanie dokumentacji

W celu sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia procesu likwidacji szkody, niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • Wypełniony druk zgłoszenia szkody.
 • Dowód osobisty osoby zgłaszającej szkodę.
 • Prawo jazdy osoby kierującej w trakcie zdarzenia.
 • Dowód rejestracyjny pojazdu.
 • Zgoda Leasingu/Banku w przypadku, gdy na pojeździe ustanowiona jest cesja lub zastaw.

Dodatkowo przy szkodzie z Ubezpieczania OC sprawcy potrzebne będą:

 • Oświadczenie sprawcy.
 • Notatka policyjna. 

Oględziny oraz wycena uszkodzonych pojazdów

Jeżeli dojdzie to wypadku lub kolizji samochodowe,j będziemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC / AC. Aby ocenić zakres uszkodzeń niezbędne będzie wykonanie oględzin uszkodzonego pojazdu.

Dla bezpieczeństwa i usprawnienia całego procesu rekomendujemy, aby całą procedurą zajął się nasz Autoryzowany Serwis BMW i MINI Premium Arena.   

Wykwalifikowana kadra blacharsko-lakiernicza służy Państwu pomocą:

Tomasz Frąszczak
Doradca ds. Napraw Blacharsko-Lakierniczych
tomasz.fraszczak@premiumarena.pl

Tel.: 512 708 448

Zatwierdzenie kosztów naprawy

Ubezpieczyciel potwierdza przesłany przez serwis kosztorys. Po jego akceptacji następuje zamówienie uwzględnionych w nim części. W niektórych, spornych przypadkach techniczna akceptacja kosztorysu powinna być potwierdzona informacją od Towarzystwa Ubezpieczeniowego o braku przeciwwskazań do wypłaty odszkodowania.

 

Zamówienie części

Proces zamówienia części niezbędnych do naprawy uszkodzonego pojazdu, zapoczątkowany jest zatwierdzeniem kosztorysu i potwierdzeniem dostarczenia wszelkiej dokumentacji do ubezpieczyciela.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Należy pamiętać, że Klient decyduje o dacie zamówienia części i rozpoczęciu naprawy. Opisana procedura ma jedynie na celu ustalenie wszelkich kwestii z ubezpieczycielem,
tak aby całość kosztów była pokryta przez towarzystwo ubezpieczeniowe
.

 

Jako certyfikowany serwis blacharsko-lakierniczy BMW gwarantujemy: 

 • Naprawy blacharsko-lakiernicze BMW są wykonywane wg najwyższych standardów producenta.
 • Przeszkolony personel naprawczy wykorzystuje wiedzę zdobytą na intensywnych szkoleniach.
 • Fabryczne lakiery BMW ColorSystem są idealnie dopasowane do indywidualnych odcieni modeli BMW.
 • Twoje BMW będzie znowu w najlepszej formie, bezpieczne i komfortowe, jak przed kolizją.


Po wykonanej naprawie wystawiamy certyfikat potwierdzający zgodność z najnowszą technologią napraw blacharsko-lakierniczych BMW. Certyfikat gwarantuje, że wszystkie etapy naprawy są kontrolowane pod kątem Standardów BMW.Decyzja o wydaniu pojazdu

Serwis BMW i MINI Premium Arena dysponuje działem kontroli wewnętrznej, który ma za zadanie zweryfikować poprawność wykonanej naprawy. Od wyników kontroli uzależniona jest decyzja o wydaniu sprawnego i bezpiecznego pojazdu Klientowi. 

Wypłata odszkodowania

Proces naprawy uszkodzonego pojazdu zakończony jest wystawieniem faktury. Towarzystwo Ubezpieczeń weryfikuje czy zakres faktury jest  zgodny z zatwierdzonym wcześniej kosztorysem.

Po akceptacji wszystkich otrzymanych dokumentów potrzebnych do rozliczenia szkody, ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialności za szkodę oraz wypłaca odszkodowanie. W przypadku braku odpowiedzialności lub odmowy wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeniowy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy.

Powyższe zasady nie stanowią przepisów prawa i mają jedynie charakter informacyjny.

Stłuczka może zdarzyć w każdej chwili. W naszym serwisie wykonujemy naprawy powypadkowe BMW. W przypadku kolizji w pierwszej kolejności należy poinformować nas o zdarzeniu oraz przygotować odpowiednie dokumenty. Następnie pojazd będzie musiał przejść oględziny, po to aby móc ocenić uszkodzenia. Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie kosztów naprawy przez ubezpieczyciela, który otrzymał od serwisu kosztorys. W momencie gdy Klient zdecyduje się na usunięcie usterki powstałej w wyniku kolizji, zostają zamówione odpowiednie części, a następnie ich wymiana. Po zakończeniu wszystkich etapów następuje wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Jak widać usunięcie usterek w BMW może przebiegać szybko i sprawnie.

Zapraszamy do kontaktu

Mariusz Płóciennik
Doradca ds. Napraw Blacharsko-Lakierniczych
Tomasz Frąszczak
Kierownik Działu Serwisu