Dealer BMW Premium Arena Kalisz  | telefon 799 600 404 | dojazd

Gra miejska BMW xDrive Challenge

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału wraz z osobą towarzyszącą w fascynującej grze miejskiej BMW xDrive Challenge w dniu 4 grudnia 2016 w Łodzi i przeżycia niezapomnianej przygody za kierownicą BMW. Czeka na Państwa wiele przygód oraz zadań logicznych i sprawnościowych. Zwycięska drużyna otrzyma atrakcyjne nagrody ufundowane przez BMW Premium Arena.
W grze miejskiej mogą wziąć udział zespoły 2 osobowe. Liczba miejsc jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń.

Zarejestruj załogę


CZAS:

4 grudnia 2016 (niedziela), godz. 10:00

MIEJSCE SPOTKANIA:

Salon BMW Premium Arena
Łódź, ul. Rokicińska 190

Zarejestruj załogę

 

PROGRAM:

10:00

przybycie uczestników do Salonu BMW Premium Arena
Łódź, ul. Rokicińska 190,
rejestracja, poczęstunek

10:15

prezentacja napędu xDrive oraz akcesoriów zimowych, odpowiedzi na pytania

11:00-11:15

briefing, zaplanowanie strategii przez zespoły, start gry

11:15-15:00

czas na realizację zadań

15:00-15:30

powrót na miejsce, podsumowanie wyników, poczęstunek

15:30-16:00

ogłoszenie wyników, wręczenie nagród zwycięzcom

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zawody ?Gra miejska BMW xDrive Challenge? odbędzie się w Łodzi w dniu 4 grudnia 2016 roku. Zabawa rozpoczyna się o godz. 10:00 w Salonie BMW Premium Arena w Łodzi, ul. Rokicińska 190. W zawodach wystartuje 10 drużyn.

Zgłoszenia udziału można dokonać najpóźniej do dnia 2 grudnia 2016, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego Dealer BMW Premium Arena skontaktuje się z Państwem, według kolejności zgłoszeń, na numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, w celu wyjaśnienia dalszych kroków postępowania i ewentualnego potwierdzenia uczestnictwa w imprezie.

Liczba miejsc jest ograniczona. O możliwości uczestnictwa w zabawie decyduje kolejność zgłoszeń. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z prawem uczestnictwa w wydarzeniu.

W grze mogą brać udział zespoły, liczące 2 osoby. Przynajmniej jedna osoba w zespole musi mieć ukończone 26 lat i jednocześnie posiadać ważne prawo jazdy od co najmniej 1 roku (do okazania podczas rejestracji). Jeśli wiek dzieci uczestniczących w grze tego wymaga, zespół powinien posiadać własne foteliki do przewożenia dzieci ? organizator zapewnia jedynie ich ograniczoną ilość.

Warunkiem udziału w wydarzeniu jest podpisanie na miejscu, wymaganych przez Organizatora formularzy rejestracyjnych przez wszystkie osoby dorosłe, będące członkami zespołu.

Szczegółowy regulamin, opis poszczególnych zadań, wraz z kryteriami oceny oraz formularzem ocen, zostanie przekazany uczestnikom podczas rejestracji.

Warunkiem zaliczenia gry i udziału zespołu w klasyfikacji wyników jest zaliczenie wszystkich zadań w określonym czasie tj. w godzinach 11:00-15:00 oraz powrót na miejsce startu najpóźniej do godziny 15:30. Powrót po godzinie 15:30 oznacza wykluczenie zespołu z klasyfikacji wyników.

Podczas realizowania zadań konkursowych wszystkie zespoły muszą bezwzględnie przestrzegać przepisów o ruchu drogowym. Odpowiedzialność za wszelkie wykroczenia i mandaty ponosi kierowca.

Zarejestruj załogę